تصاویر مربوط به بازدید علمی از لندفرمهای اطراف دماوند و جاده هراز

تصاویر مربوط به بازدید علمی از لندفرمهای اطراف دماوند و جاده هراز

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

بازدید علمی از لندفرمهای اطراف دماوند و جاده هراز توسط دکتر یمانی و دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس و تهران -۷ آبان۱۳۹۷

 

photo_2018-11-08_14-14-25 photo_2018-11-08_14-14-49 photo_2018-11-08_14-15-18 photo_2018-11-08_14-15-54 photo_2018-11-08_14-17-25 photo_2018-11-08_14-17-43