تصاویر مربوط به بازدید علمی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از  لندفرم های ابو زید آباد به همراه دکتر سیاوش شایان و دکتر مجتبی یمانی

تصاویر مربوط به بازدید علمی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از لندفرم های ابو زید آباد به همراه دکتر سیاوش شایان و دکتر مجتبی یمانی

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

بازدید علمی دانشجویان ارشد و دکتری  ژئومورفولوژی دانشگاه تربیت مدرس از لندفرم های ابو زید آباد به همراه دکتر سیاوش شایان و دکتر مجتبی یمانی – ۵ دی ماه ۱۳۹۷

5 6 7 8 9 10 4 3 2 ۲۰۱۸۱۲۲۶_۱۳۱۰۴۷ photo_2018-12-28_12-27-47 photo_2018-12-28_12-28-38 photo_2018-12-28_12-28-47 photo_2018-12-28_12-28-52 photo_2018-12-28_12-29-06 photo_2018-12-28_12-29-11