تصاویر مربوط به کارگاه کارآفرینی و ژئومارکتینگ دانشگاه تربیت مدرس

تصاویر مربوط به کارگاه کارآفرینی و ژئومارکتینگ دانشگاه تربیت مدرس

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

کارگاه کارآفرینی و ژئومارکتینگ در تاریخ ۲۵ مهرماه سال جاری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد تصاویر زیر مربوط به این رویداد می باشند:

 

photo_2018-10-18_13-56-56 photo_2018-10-18_13-56-21 photo_2018-10-18_13-56-17photo_2018-10-18_14-00-59 photo_2018-10-18_13-56-13 photo_2018-10-18_13-56-10 photo_2018-10-18_13-56-07