ثبت نام در کارگاه آموزشی رایگان کاربرد مدل های میان مقیاس در مطالعات علوم اتمسفری با تاکید بر مدل wrf

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴

جهت ثبت نام در کارگاه آموزشی رایگان کاربرد مدل های میان مقیاس در مطالعات علوم اتمسفری با تاکید بر مدل wrf لطفا فرم زیر راپر نمایید.

زمان ثبت نام به پایان رسیده است