دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نشریه علمی تخصصی ” مطالعات اقلیمی” وابسته به انجمن علمی دانشجویی آب و هوا شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران فعالیت خود را به صورت چاپ گاهنامه آغاز کرده است. هدف از انتشار این نشریه فراهم آوردن بستری مناسب جهت انتشار نتایج مقالات تحقیقاتی، تجربیات اجرایی، مشاهده ای، مروری و ترجمه ای می باشد، لذا بدین وسیله از کلیه کارشناسان، مدرسین، محققین و دانشجویان فعال در حوزه علوم محیطی دعوت می شود مقالات، نوشته ها و گزارشات ارزشمند خود را جهت چاپ در این نشریه ارسال فرمایند. همچنین بدینوسیله از علاقمندان جهت همکاری در حوزه های خبرنگاری، گزارش نویسی و .. در ارتباط با علوم محیطی دعوت به همکاری می شود. لازم به ذکر است هر شماره از این نشریه به صورت الکترونیکی در سایت معونت فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس نمایه خواهد شد.

 

دعوت به همکاری