نشست نقد و بررسی مستند علمی وقتی تهران بلرزد

نشست نقد و بررسی مستند علمی وقتی تهران بلرزد

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۱۰/۰۷

نشست نقد و بررسی مستند علمی وقتی تهران بلرزد

با حضور:

  • دکتر سیاوش شایان  استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
  • مهندس اسماعیل نجار  رییس سازمان مدیریت بحران
  • دکتر راضیه لک  معاون سابق وزیر صنعت و مدن و رییس سازمان زمین شناسی
  • دکتر فرزانه ساسانپور استاد گروه جغرافیای شهری دانشگاه خوارزمی
  • دکتر امیرحسین ندایی استاد گروه تئاتر و سینمای دانشگاه تربیت مدرس و سازنده مستند

زمان دوشنبه ۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۰ تا ۱۳

مکان دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم، سالن میرحسنی

photo_2018-12-28_13-02-10