ژئومورفولوژی زیست محیطی

ژئومورفولوژی زیست محیطی

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

photo_2018-08-29_15-32-53

 

پیشگفتار

ژئومورفولوژی از سه واژه یونانی Geo به معنای زمین، Morph به معنای شکل و Logos به معنای شناخت تشکیل شده است. به طور کلی ژئومورفولوژی دانش شناسایی اشکال ناهمواری های زمین است و به مطالعه علمی ویژگی های هندسی سطح زمبن می پردازد. در تعریفی دیگر، ژئومورفولوژی عبارت است از علم مطالعه فرم ها در سطح زمین و فرآیندهایی که در طول زمان باعث تغییر شکل پدیده ها می گردند. ژئومورفولوژی زیست محیطی، استفاده عملی از دانش ژئومورفولوژی برای حل مشکلاتی که انسان با آن سر و کار دارد می باشد. در ژئومورفولوژی زیست محیطی با چهار مورد زیر سر و کار داریم:

۱- مطالعه فرآیندهای ژئومورفولوژی که زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد از قبیل سیلاب و لغزش.

۲- تجزیه و تحلیل مسایل و مشکلاتی که در اثر فعالیت انسان در محیط زیست ایجاد شده است.

۳- استفاده از ژئومورفولوژی در اکتشاف منابع مثل شن و ماسه و آب.

۴- کاربرد دانش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی و مدیریت شهری.

هدف اصلی از نگارش این کتاب نبود یک کتاب جامع تحت عنوان ژئومورفولوژی زیست محیطی برای دانشجویان مقطع کارشناسی و ارشد زمین شناسی و ژئومورفولوژی بوده است. این کتاب یک کتاب درسی است که در قالب ۲ واحد درسی در مقطع کارشناسی ارشد زمین شناسی با عنوان ژئومورفولوژی زیست محیطی تالیف شده است.

فصل نخست این کتاب تعریف ژئومورفولوژی، تاریخچه و قلمرو این علم می باشد. در فصل دوم مولفه های ژئومورفولوژی و انواع فرآیندهای ژئومورفولوژی آورده شده است. فصل سوم به بررسی ژئومورفولوژی اقلیمی مناطق مختلف کره زمین پرداخته شده است. در فصل چهارم کتاب، کاربردهای ژئومورفولوژی در علوم مختلف بررسی شده است. فصل پنجم کتاب ژئومورفولوژی و توریسم مطرح شده است. فصل ششم به ژئومورفولوژی شهری پرداخته شده است. در فصل هفتم ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین مطرح شده است. در فصل هشتم انواع مخاطرات ژئومورفولوژی بحث و بررسی شده است. در فصل نهم کتاب ژئومورفولوژی و محیط زیست و مسایل زیست محیطی بررسی شده است و در فصل آخر کتاب ژئومورفولوژی پزشکی بحث و بررسی شده است.

رضایی

جوانبخت