کارگاه آموزشی رایگان کاربرد مدل های میان مقیاس در مطالعات علوم اتمسفری با تاکید بر مدل wrf

کارگاه آموزشی رایگان کاربرد مدل های میان مقیاس در مطالعات علوم اتمسفری با تاکید بر مدل wrf

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴

کارگاه آموزشی رایگان کاربرد مدل های میان مقیاس در مطالعات علوم اتمسفری با تاکید بر مدل wrf
زمان برگزاری کارگاه دوشنبه نهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۳ تا ۱۶
مکان برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم انسانی-سالن شهدای گمنام
آنچه در این دوره خواهید آموخت:
۱.اشنایی با مدل های میان مقیاس و کاربردهای آن۲.بررسی مقالات و تحقیقات صورت گرفته با استفاده از مدل های دینامیکی میان مقیاس۳. نحوه اجرای مدل۴. معایب و مزایای استفاده از مدل
مدرس این کارگاه حسن حاجی محمدی دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه تربیت مدرس می باشد.
برای ثبت نام در این کارگاه لطفا وارد لینک زیر شوید:

لینک ثبت نام در کارگاه آموزشی رایگان کاربرد مدل های میان مقیاس در مطالعات علوم اتمسفری با تاکید بر مدل wrf