کارگاه رایگان مهارت های ژئومارکتینگ و کارآفرینی در رشته جغرافیا

کارگاه رایگان مهارت های ژئومارکتینگ و کارآفرینی در رشته جغرافیا

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

کارگاه رایگان مهارت های ژئومارکتینگ و کارآفرینی در رشته جغرافیا
– چگونه در رشته جغرافیا کارآفرینی کنیم؟
۲۵ مهرماه ۹۷

photo_2018-09-24_10-26-43