پایگاه اینترنتی انجمن علمی جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس (ژئومورفولوژی – اقلیم شناسی)
صفحه اصلی

بایگانی خرداد, ۱۳۹۷

نوسان شمالگان و نقش آن در تغییرپذیری دماهای کمینه منطقه شمال شرق ایران

نوسان شمالگان و نقش آن در تغییرپذیری دماهای کمینه منطقه شمال شرق ایران

یوسف قویدل رحیمی منوچهر فرج زاده اصل منیره حاتمی کیا چکیده: نوسان شمالگان یا AO یکی از مؤثرترین الگوهای پیوند از دور زمستانه در نیمکره شمالی است. در این پژوهش به ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
ادامه مطلب
تخمین دمای هوا بر اساس پارامترهای محیطی با استفاده از داده های سنجش از دور

تخمین دمای هوا بر اساس پارامترهای محیطی با استفاده از داده های سنجش از دور

چنور محمدی منوچهر فرج زاده  یوسف قویدل رحیمی عباسعلی علی اکبربیدختی چکیده: هدف این مطالعه تخمین دمای هوای میانگین ماهانه با استفاده ازداده های دمای سطح زمین، ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
ادامه مطلب
ارزیابی مخاطرات محیطی و مورفوژنز فعال در جاده کرج – چالوس (تا تونل کندوان)

ارزیابی مخاطرات محیطی و مورفوژنز فعال در جاده کرج – چالوس (تا تونل کندوان)

سیاوش شایان عبادالله قلیچی مجتبی یمانی چکیده: جاده کرج - چالوس در شمال و شمال غرب استان تهران از واحدهای توپوگرافی و ژئومورفولوژیک متنوعی عبور می کند که آگاهی از ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
ادامه مطلب
قابل توجه پذیرفته شدگان مصاحبه دکتری ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی

قابل توجه پذیرفته شدگان مصاحبه دکتری ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی

کلیه داوطلبانی که برای مرحله مصاحبه دکتری ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شده اند لازم است در تاریخ های زیر در دانشگاه حضور داشته ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
ادامه مطلب
مجلات علمی پژوهشی

مجلات علمی پژوهشی

مجلات علمی و پژوهشی: 1- فصل نامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی 2- پژوهش های جغرافیای طبیعی 3- پژوهش های جغرافیای انسانی 4- پژوهش های روستایی 5- نشریه محیط جغرافیایی 6- ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
ادامه مطلب
ژئومورفولوژی انسانی- راهنمای لندفرم های انسان ساخت

ژئومورفولوژی انسانی- راهنمای لندفرم های انسان ساخت

پیشگفتار مترجمین امروزه نقش انسان به اندازه سایر فاکتورهای ژئومورفیک در تغییر، تحول و ایجاد لندفرم‌ها و همچنین شروع، تعدیل و یا حتی تشدید فرایندهای ژئومورفیکی ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
ادامه مطلب
تحلیل تغییرات مورفولوژیکی رودخانه ناشی از احداث سد طالقان بر پایه تفاضل سنجی زمانی داده های سنجش ازدوری

تحلیل تغییرات مورفولوژیکی رودخانه ناشی از احداث سد طالقان بر پایه تفاضل سنجی زمانی داده های سنجش ازدوری

محمد شریفی کیا سیاوش شایان سید مروت افتخاری امیر کرم چکیده: سدسازی فعالیت عمرانی نسبتاً فراگیر است که در برخی مقاطع زمانی در ایران به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
ادامه مطلب
طبقه بندی ژئومورفولوژیک رودخانه ها در حوضه های کوهستانی (مطالعه موردی: رودخانه خرم آباد)

طبقه بندی ژئومورفولوژیک رودخانه ها در حوضه های کوهستانی (مطالعه موردی: رودخانه خرم آباد)

سیاوش شایان هدیه دهستانی محمدمهدی حسین زاده چکیده: سدسازی فعالیت عمرانی نسبتاً فراگیر است که در برخی مقاطع زمانی در ایران به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی و محوری ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
ادامه مطلب

قالب وردپرس