پایگاه اینترنتی انجمن علمی جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس (ژئومورفولوژی – اقلیم شناسی)
صفحه اصلی

بایگانی مرداد, ۱۳۹۷

نقش نوزمین ساخت در تحولات ژئومورفولوژیک مرز ساختاری البرز جنوبی ایران مرکزی (مطالعه ی موردی: حوضه ی حبله رود)

نقش نوزمین ساخت در تحولات ژئومورفولوژیک مرز ساختاری البرز جنوبی ایران مرکزی (مطالعه ی موردی: حوضه ی حبله رود)

مریم جابری سیاوش شایان مجتبی یمانی محمدرضا قاسمی محمد شریفی کیا چکیده: رودخانه ی حبله رود، جریان دائمی حوضه ی آبریز کویر مرکزی است که در مرز ساختاری البرز جنوبی ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
ادامه مطلب
نقش اثرات الگوی پیوند از دور دریای شمال-خزر در نوسان پذیری دماهای بیشینه ایران

نقش اثرات الگوی پیوند از دور دریای شمال-خزر در نوسان پذیری دماهای بیشینه ایران

یوسف قویدل رحیمی منوچهر فرج زاده اصل داریوش حاتمی زرنه چکیده: الگوی پیوند از دور دریای شمال-خزر به عنوان یکی از الگوهای پیوند از دور جوی تأثیر گذار تراز 500 ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
ادامه مطلب
نظریه آشوب در ژئومورفولوژی جریانی (مطالعه موردی تغییرات بستر رود کل، هرمزگان)

نظریه آشوب در ژئومورفولوژی جریانی (مطالعه موردی تغییرات بستر رود کل، هرمزگان)

هیوا علمی زاده سیاوش شایان چکیده: نظریه کیاس به بیان نوعی نظم در چهارچوب روندی بی نظم می پردازد، گرچه سیستم های پیچیده صرفاً ظاهری پر آشوب و نامنظم دارند و درنتیجه ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
ادامه مطلب
تجزیه و تحلیل آتش سوزی جنگل با منشأ آب و هوایی با داده های ماهواره ای در منطقه ی البرز

تجزیه و تحلیل آتش سوزی جنگل با منشأ آب و هوایی با داده های ماهواره ای در منطقه ی البرز

منوچهر فرج زاده یوسف قویدل رحیمی ساحل مکری چکیده: در این پژوهش از تصاویر ماهواره ای MODIS و الگوریتم جهانی کشف آتش برای آشکارسازی مکان های آتش سوزی در جنگل و مراتع ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
ادامه مطلب
شبیه سازی حرکت برخان ها جهت برنامه ریزی های مدیریتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: کویر حاج علی قلی)

شبیه سازی حرکت برخان ها جهت برنامه ریزی های مدیریتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: کویر حاج علی قلی)

علیرضا عرب عامری جلال کرمی سیاوش شایان عبدالله کلوراژان چکیده: هدف از این پژوهش شبیه سازی حرکت برخان ها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی می باشد. شبکه عصبی مصنوعی یک ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
ادامه مطلب
تحلیل آماری و سینوپتیک امواج سرمایی منطقه شمال غرب ایران

تحلیل آماری و سینوپتیک امواج سرمایی منطقه شمال غرب ایران

یوسف قویدل رحیمی منوچهر فرج زاده اصل سلماز مطلبی زاد چکیده: این تحقیق به شناسایی، طبقه بندی و تحلیل سینوپتیک امواج سرمایی منطقه شمال غرب ایران پرداخته است. با ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
ادامه مطلب
آثاز لندفرم های ژئومورفولوژیکی برمحورهای توسعه فیزیکی شهرها

آثاز لندفرم های ژئومورفولوژیکی برمحورهای توسعه فیزیکی شهرها

سیاوش شایان محمدحسین شکیبافر غلامرضا زارع حجت رحیمی چکیده: تعیین جهات مناسب برای توسعه شهری از جمله دغدغه های برنامه ریزان شهری بوده است. ژئومورفولوژیست ها نیز یکی ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۵
ادامه مطلب
تحلیل تغییرات تابش فرابنفش در منطقه ی اصفهان

تحلیل تغییرات تابش فرابنفش در منطقه ی اصفهان

منوچهر فرج زاده اصل یوسف قویدل رحیمی مهدی اردشیری کلهر چکیده: برای بررسی تابش فرابنفش و تحلیل زمانی آن در سطح کشور، ایستگاه اصفهان، به لحاظ داشتن اتمسفری همگن، به ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۵
ادامه مطلب
بررسی و تحلیل اثرات توسعه بر محیط با کاربرد مدل تخریب (مطالعه موردی: شهرستان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری)

بررسی و تحلیل اثرات توسعه بر محیط با کاربرد مدل تخریب (مطالعه موردی: شهرستان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری)

اصغر نوروزی آورگانی سید هدایت الله نوری سیاوش شایان چکیده: در دهه های اخیر، زمینه های تسلط فزاینده بشر بر طبیعت فراهم آمد؛ تعادل بین آنها به زیان ""طبیعت"" به هم خورد و ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
ادامه مطلب
کاربرد مدل RegCM4در تحلیل ساختار سینوپتیک موج گرمای جولای ۲۰۰۰ استان خوزستان

کاربرد مدل RegCM4در تحلیل ساختار سینوپتیک موج گرمای جولای ۲۰۰۰ استان خوزستان

یوسف قویدل رحیمی هادی ظرافتی منوچهر فرج زاده ی اصل چکیده: هدف این پژوهش، تحلیل سینوپتیک و بررسی ساختار امواج گرمایی استان خوزستان است. برای شناسایی ساختار گردش جو، ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
ادامه مطلب

قالب وردپرس