پایگاه اینترنتی انجمن علمی جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس (ژئومورفولوژی – اقلیم شناسی)
صفحه اصلی اقلیم شناسی

مطالب منتشر شده در دسته ی "اقلیم شناسی"

تحلیل تغییرپذیری عملکرد محصول گندم دیم با رویکرد تغییرات اقلیمی (منطقه مورد مطالعه استان خراسان رضوی)

تحلیل تغییرپذیری عملکرد محصول گندم دیم با رویکرد تغییرات اقلیمی (منطقه مورد مطالعه استان خراسان رضوی)

منوچهر فرج زاده اصل سیاوش شایان چکیده: تغییر اقلیم تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر میزان رشد محصولات کشاورزی دارد، گندم یکی از محصولات استراتژیک جهان می‌باشد که تحت ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
ادامه مطلب
نقش اثرات الگوی پیوند از دور دریای شمال-خزر در نوسان پذیری دماهای بیشینه ایران

نقش اثرات الگوی پیوند از دور دریای شمال-خزر در نوسان پذیری دماهای بیشینه ایران

یوسف قویدل رحیمی منوچهر فرج زاده اصل داریوش حاتمی زرنه چکیده: الگوی پیوند از دور دریای شمال-خزر به عنوان یکی از الگوهای پیوند از دور جوی تأثیر گذار تراز 500 ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
ادامه مطلب
تجزیه و تحلیل آتش سوزی جنگل با منشأ آب و هوایی با داده های ماهواره ای در منطقه ی البرز

تجزیه و تحلیل آتش سوزی جنگل با منشأ آب و هوایی با داده های ماهواره ای در منطقه ی البرز

منوچهر فرج زاده یوسف قویدل رحیمی ساحل مکری چکیده: در این پژوهش از تصاویر ماهواره ای MODIS و الگوریتم جهانی کشف آتش برای آشکارسازی مکان های آتش سوزی در جنگل و مراتع ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
ادامه مطلب
تحلیل آماری و سینوپتیک امواج سرمایی منطقه شمال غرب ایران

تحلیل آماری و سینوپتیک امواج سرمایی منطقه شمال غرب ایران

یوسف قویدل رحیمی منوچهر فرج زاده اصل سلماز مطلبی زاد چکیده: این تحقیق به شناسایی، طبقه بندی و تحلیل سینوپتیک امواج سرمایی منطقه شمال غرب ایران پرداخته است. با ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
ادامه مطلب
تحلیل تغییرات تابش فرابنفش در منطقه ی اصفهان

تحلیل تغییرات تابش فرابنفش در منطقه ی اصفهان

منوچهر فرج زاده اصل یوسف قویدل رحیمی مهدی اردشیری کلهر چکیده: برای بررسی تابش فرابنفش و تحلیل زمانی آن در سطح کشور، ایستگاه اصفهان، به لحاظ داشتن اتمسفری همگن، به ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۵
ادامه مطلب
کاربرد مدل RegCM4در تحلیل ساختار سینوپتیک موج گرمای جولای ۲۰۰۰ استان خوزستان

کاربرد مدل RegCM4در تحلیل ساختار سینوپتیک موج گرمای جولای ۲۰۰۰ استان خوزستان

یوسف قویدل رحیمی هادی ظرافتی منوچهر فرج زاده ی اصل چکیده: هدف این پژوهش، تحلیل سینوپتیک و بررسی ساختار امواج گرمایی استان خوزستان است. برای شناسایی ساختار گردش جو، ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
ادامه مطلب
تحلیلی از ویژگی های مخاطره توفان های حاره ای مؤثر بر سواحل جنوبی ایران

تحلیلی از ویژگی های مخاطره توفان های حاره ای مؤثر بر سواحل جنوبی ایران

یوسف قویدل رحیمی اسماعیل عباسی منوچهر فرج زاده چکیده: حدوث وقایع فرین اقلیمی از جمله توفان های حاره ای سالانه مخاطرات جبران ناپذیری را در مناطق تحت سیطره خود بر ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
ادامه مطلب
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

نشریه علمی تخصصی " مطالعات اقلیمی" وابسته به انجمن علمی دانشجویی آب و هوا شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران فعالیت خود را به صورت چاپ گاهنامه آغاز کرده است. هدف از ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
ادامه مطلب
شبیه سازی تغییرات دما و بارش تبریز در شرایط دو برابر شدن دی اکسید کربن جو با استفاده از مدل گردش عمومی، مؤسسه مطالعات فضایی گودارد GISS

شبیه سازی تغییرات دما و بارش تبریز در شرایط دو برابر شدن دی اکسید کربن جو با استفاده از مدل گردش عمومی، مؤسسه مطالعات فضایی گودارد GISS

برومند صلاحی خلیل ولیزاده کامران یوسف قویدل رحیمی چکیده: در این تحقیق با استفاده از داده های ماهانة حاصل از محاسبة ضرایب مربوط به دما و بارش نقاط شبکه در مختصات ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
ادامه مطلب
بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن‌ها بر بارش ایران

بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن‌ها بر بارش ایران

منوچهر فرج زاده اصل محمد احمدی بهلول علیجانی یوسف قویدل رحیمی عباس مفیدی ایمان بابائیان چکیده: این تحقیق با هدف درک تغییرات یا نوسان های شاخص های بارز پیوند از ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
ادامه مطلب

قالب وردپرس