پایگاه اینترنتی انجمن علمی جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس (ژئومورفولوژی – اقلیم شناسی)
صفحه اصلی ژئومورفولوژی

مطالب منتشر شده در دسته ی "ژئومورفولوژی"

بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی روی وضعیت ژئومورفولوژیکی رودخانه کر

بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی روی وضعیت ژئومورفولوژیکی رودخانه کر

زرین فروغی سیاوش شایان پرویز کردوانی  چکیده: مطالعه تغییرات زمانی و مکانی کاربری اراضی، اطلاعات مهمی در زمینه تغییرات ژئومورفولوژی مجرای رودخانه فراهم ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
ادامه مطلب
شواهد ژئومورفولوژيكي در سن سنجي زمين لغزه بزرگ سيمره (كبير كوه) زاگرس، جنوب غربي ايران

شواهد ژئومورفولوژيكي در سن سنجي زمين لغزه بزرگ سيمره (كبير كوه) زاگرس، جنوب غربي ايران

سیاوش شایان چکیده: زمين لغزه سيمره (كبيركوه) يكي از بزرگترين لغزشهاي دنياست كه از ديرباز توجه بسيار از دانشمندان داخلي و خارجي را به خود جلب كرده است. در تعيين علت ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ادامه مطلب
کارايي مطالعات سنجش از دور در مدل سازي مخازن هيدروکربوري گستره جنوب باختري ايران: مطالعه موردي از سازند آسماري

کارايي مطالعات سنجش از دور در مدل سازي مخازن هيدروکربوري گستره جنوب باختري ايران: مطالعه موردي از سازند آسماري

سهراب شهریاری مهران عزیززاده سیاوش شایان ولی احمد سجادیان چکیده: بسياري از ذخاير هيدروکربوري شناخته شده ايران در نفتگيرهاي تاقديسي سازند آسماري متمرکز شده اند. ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
ادامه مطلب
بررسي نقش نوزمين ساخت، عوامل مورفوکليماتيک و آنتروپوژنيک در پيدايش و تحول مخروط افکنه ها (مطالعه موردي: مخروط افکنه گرمسار)

بررسي نقش نوزمين ساخت، عوامل مورفوکليماتيک و آنتروپوژنيک در پيدايش و تحول مخروط افکنه ها (مطالعه موردي: مخروط افکنه گرمسار)

سیاوش شایان محمد شریفی کیا غلامرضا زارع چکیده: مخروط افکنه ها پديده غالب در نواحي خشک و نيمه خشک بوده و همانند ساير لندفرم ها داراي تغيير و تحولاتي هستند. مخروط ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
ادامه مطلب
تعيين محدوده هاي خطر زمين لرزه در مخروط افکنه هاي فعال با روش تحليل فضايي بربريان مطالعه موردي: مخروط افکنه گرمسار

تعيين محدوده هاي خطر زمين لرزه در مخروط افکنه هاي فعال با روش تحليل فضايي بربريان مطالعه موردي: مخروط افکنه گرمسار

سیاوش شایان غلامرضا زارع چکیده: فعاليت هاي نئوتکتونيکي باعث ناپايداري لندفرم هاي متعددي ازجمله لندفرم هاي جرياني در ايران شده است. مخروط افکنه گرمسار از مناطقي ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
ادامه مطلب
تاثير نو زمين ساخت و تغيير اقليم در تحول پهنه هاي ماسه اي شمال خاوري اهواز

تاثير نو زمين ساخت و تغيير اقليم در تحول پهنه هاي ماسه اي شمال خاوري اهواز

مهران مقصودی امیر احمدی سیاوش شایان چکیده: پهنه ها و لندفرم هاي ماسه اي بارزترين ويژگي مناطق بياباني در روي زمين مي باشند که در شناخت و بازسازي تغييرات ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
ادامه مطلب
تحلیلی بر دیدگاههای نظری آسیب‌پذیری جامعه نسبت به مخاطرات طبیعی

تحلیلی بر دیدگاههای نظری آسیب‌پذیری جامعه نسبت به مخاطرات طبیعی

عبدالرضا رکن الدین افتخاری محمود قدیری اکبر پرهیزکار سیاوش شایان چکیده: کاهش خسارتهای جبران‌ناپذیر بحرانهای طبیعی در ایران نیازمند فهم صحیح علل و راه‌حلهای کاهش ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۰۹
ادامه مطلب
ارزیابی ایمنی جاده‌ای با رویکرد مخاطرات محیطی: مسیر سنندج ـ مریوان با استفاده از GIS

ارزیابی ایمنی جاده‌ای با رویکرد مخاطرات محیطی: مسیر سنندج ـ مریوان با استفاده از GIS

منوچهر فرج زاده اصل سیاوش شایان عثمان باقدم چکیده: این مقاله با استفاده از نقشه‌های توپوگـرافی 50000 :1، نقشه‌های زمـین‌شناسی 1:250000، نقشه‌های کاربری اراضی 1:250000 و ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۰۸
ادامه مطلب
ژئومورفولوژی زیست محیطی

ژئومورفولوژی زیست محیطی

  پیشگفتار ژئومورفولوژی از سه واژه یونانی Geo به معنای زمین، Morph به معنای شکل و Logos به معنای شناخت تشکیل شده است. به طور کلی ژئومورفولوژی دانش شناسایی اشکال ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
ادامه مطلب
تحلیل امکانات و محدودیتهای ژئومورفولوژیک در انتخاب محورهای توسعه شهری(نمونه موردی: شهر داراب)

تحلیل امکانات و محدودیتهای ژئومورفولوژیک در انتخاب محورهای توسعه شهری(نمونه موردی: شهر داراب)

سیاوش شایان اکبر پرهیزکار مرتضی سلیمانی شیری چکیده: هدف از پژوهش حاضر، شناخت پدیده‌ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه شهری و امکانات و محدودیتهایی است که ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
ادامه مطلب

قالب وردپرس