پایگاه اینترنتی انجمن علمی جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس (ژئومورفولوژی – اقلیم شناسی)
صفحه اصلی ژئومورفولوژی

مطالب منتشر شده در دسته ی "ژئومورفولوژی"

کارایی داده‌های سنجش از دور(RS) در تهیه نقشه‌های لندفرم و نقش آن در برنامه‌ریزی محیطی

کارایی داده‌های سنجش از دور(RS) در تهیه نقشه‌های لندفرم و نقش آن در برنامه‌ریزی محیطی

سیاوش شایان فاطمه ملامهرعلیزاده مهدی جنتی چکیده: نقشه لندفرم به طور اعم نمایانگر اشکال سطح زمین و ماهیت فرایندهایی است که در یک ناحیه عمل کرده و یا در حال حاضر عمل ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
ادامه مطلب
ویژگی های ژئومرفولوژیک مخروط افکنه حوضه گاماسیاب

ویژگی های ژئومرفولوژیک مخروط افکنه حوضه گاماسیاب

سیاوش شایان چکیده: مخروط های افکنه به علت حاصلخیزی و امکان دسترسی به منابع سطحی و زیر زمینی در محدوده آنها – از نظر زراعی و سکونتگاهی مورد توجه ژئومرفولوژیست ها ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
ادامه مطلب
شناسایی نوسانات مرز پیرامونی و ترسیم نقشه پراکنش مواد معلّق دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای (سنجنده های ETM, TM & LISSIII)

شناسایی نوسانات مرز پیرامونی و ترسیم نقشه پراکنش مواد معلّق دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای (سنجنده های ETM, TM & LISSIII)

سیاوش شایان مهدی جنتی چکیده: شناسایی و نظارت بر تغییرات در اکوسیستم‌های طبیعی جایگاه ویژه‌ای در استفاده بهینه از منابع طبیعی دارد. دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
ادامه مطلب
حوضه گاماسیاب، حوضه ای مناسب برای آموزشها و پژوهشهای میدانی ژئومورفولوژیک وهیدرولوژیک

حوضه گاماسیاب، حوضه ای مناسب برای آموزشها و پژوهشهای میدانی ژئومورفولوژیک وهیدرولوژیک

سیاوش شایان چکیده: در این مقاله ضمن معرفی اجمالی حوضه گاماسیاب در غرب کشور (دشت نهاوند)، برخی ویژگیهای عمومی، زمین شناختی، ژئومورفولوژیکی و هیدرولوژیکی این حوضه ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۰۲
ادامه مطلب
مدل به عنوان تکنیکی در ژئومورفولوژی

مدل به عنوان تکنیکی در ژئومورفولوژی

سیاوش شایان محمد شریفی چکیده: مدل ها ابزارهایی برای تحلیل واقعیت ها و ساده کردن پیچیدگی های موجود در جهان واقعی هستند. هدف مدل ها افزایش دریافت ما درباره پدیده ها و ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
ادامه مطلب
پیش بینی تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای و مدل زنجیره ای مارکوف

پیش بینی تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای و مدل زنجیره ای مارکوف

عباس علیمحمدی سراب علی جعفر موسی وند سیاوش شایان چکیده: در دهه های اخیر، تغییرات سریع کاربری اراضی و پوشش زمین در حومة شهرهای بزرگ ایران، به ویژه شهر تهران به عنوان ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ادامه مطلب
سنجش آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی ناحیه ولشت از مخاطرات زمینی

سنجش آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی ناحیه ولشت از مخاطرات زمینی

محمد شریفی کیا شهرام امیری سیاوش شایان چکیده: شناخت آسیب پذیری جمعیت و گروه های انسانی به عنوان اقدامی ابزاری در راستای پیشگیری از زایش فاجعه مبتنی بر زیستن در نواحی ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
ادامه مطلب
تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی ناشی از توسعه فیزیکی شهر ماهنشان

تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی ناشی از توسعه فیزیکی شهر ماهنشان

محمد شریفی کیا منیره معتمدی نیا سیاوش شایان چکیده: تهیه نقشه مخاطرات زمینی موضوع نسبتا جدید است که به واسطه معرفی ابزارهای تحقیقاتی نوین مانند داده های جدید سنجش از ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
ادامه مطلب
پهنه بندی خطر روانگرایی در دشت سیلاخور

پهنه بندی خطر روانگرایی در دشت سیلاخور

حبیب سکوند سیاوش شایان محمد شریفی کیا چکیده: روانگرایی پدیده ای است که درخاک ها ی منفصل ماسه ای تا سیلتی ایجاد می شود. با اعمال بارهای لرزه ی ناشی از زمین لرزه بر توده ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
ادامه مطلب
سنجش ارتباط طول گسل، بزرگی زمین لرزه، پهنه گسیختگی و جابجایی عمودی زمین (مطالعه موردی: دشت سیلاخور)

سنجش ارتباط طول گسل، بزرگی زمین لرزه، پهنه گسیختگی و جابجایی عمودی زمین (مطالعه موردی: دشت سیلاخور)

سیاوش شایان حبیب سکوند محمد شریفی کیا چکیده: این مقاله بر آن است تا خطر گسلش ناشی از زمین لرزه در دشت سیلاخور را به کمک سنجش پارامترهای موثر (طول گسل، بزرگای زمین ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
ادامه مطلب

قالب وردپرس