پایگاه اینترنتی انجمن علمی جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس (ژئومورفولوژی – اقلیم شناسی)
صفحه اصلی ژئومورفولوژی

مطالب منتشر شده در دسته ی "ژئومورفولوژی"

مدل به عنوان تکنیکی در ژئومورفولوژی

مدل به عنوان تکنیکی در ژئومورفولوژی

سیاوش شایان محمد شریفی چکیده: مدل ها ابزارهایی برای تحلیل واقعیت ها و ساده کردن پیچیدگی های موجود در جهان واقعی هستند. هدف مدل ها افزایش دریافت ما درباره پدیده ها و ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
ادامه مطلب
پیش بینی تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای و مدل زنجیره ای مارکوف

پیش بینی تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای و مدل زنجیره ای مارکوف

عباس علیمحمدی سراب علی جعفر موسی وند سیاوش شایان چکیده: در دهه های اخیر، تغییرات سریع کاربری اراضی و پوشش زمین در حومة شهرهای بزرگ ایران، به ویژه شهر تهران به ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ادامه مطلب
سنجش آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی ناحیه ولشت از مخاطرات زمینی

سنجش آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی ناحیه ولشت از مخاطرات زمینی

محمد شریفی کیا شهرام امیری سیاوش شایان چکیده: شناخت آسیب پذیری جمعیت و گروه های انسانی به عنوان اقدامی ابزاری در راستای پیشگیری از زایش فاجعه مبتنی بر زیستن در ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
ادامه مطلب
تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی ناشی از توسعه فیزیکی شهر ماهنشان

تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی ناشی از توسعه فیزیکی شهر ماهنشان

محمد شریفی کیا منیره معتمدی نیا سیاوش شایان چکیده: تهیه نقشه مخاطرات زمینی موضوع نسبتا جدید است که به واسطه معرفی ابزارهای تحقیقاتی نوین مانند داده های جدید سنجش ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
ادامه مطلب
پهنه بندی خطر روانگرایی در دشت سیلاخور

پهنه بندی خطر روانگرایی در دشت سیلاخور

حبیب سکوند سیاوش شایان محمد شریفی کیا چکیده: روانگرایی پدیده ای است که درخاک ها ی منفصل ماسه ای تا سیلتی ایجاد می شود. با اعمال بارهای لرزه ی ناشی از زمین لرزه بر ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
ادامه مطلب
سنجش ارتباط طول گسل، بزرگی زمین لرزه، پهنه گسیختگی و جابجایی عمودی زمین (مطالعه موردی: دشت سیلاخور)

سنجش ارتباط طول گسل، بزرگی زمین لرزه، پهنه گسیختگی و جابجایی عمودی زمین (مطالعه موردی: دشت سیلاخور)

سیاوش شایان حبیب سکوند محمد شریفی کیا چکیده: این مقاله بر آن است تا خطر گسلش ناشی از زمین لرزه در دشت سیلاخور را به کمک سنجش پارامترهای موثر (طول گسل، بزرگای زمین ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
ادامه مطلب
تبیین مفهومی تاب آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور (CBDM)

تبیین مفهومی تاب آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور (CBDM)

مجتبی رفیعیان محمدرضا رضایی علی عسگری اکبر پرهیزکار سیاوش شایان چکیده: امروزه دیدگاه ها و نظریه های مدیریت سوانح و توسعة پایدار به دنبال ایجاد جوامع تاب آور در ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۲۶
ادامه مطلب
مدلسازی مکانی تقاضای سفر مبتنی بر روش جدید برای پیش بینی وکاهش ترافیک (منطقه ۶ شهرتهران)

مدلسازی مکانی تقاضای سفر مبتنی بر روش جدید برای پیش بینی وکاهش ترافیک (منطقه ۶ شهرتهران)

سید علی علوی اکبر پرهیزکار عبدالرضا رکن الدین افتخاری محمدباقر قالیباف سیاوش شایان چکیده: امروزه، مدل سازی تقاضای سفر و استفاده از روش های جدید بخش مهمی از دانش ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
ادامه مطلب
تبیین تمرکز اجتماعی- فضایی آسیب پذیری شهر تهران دربرابر زلزله

تبیین تمرکز اجتماعی- فضایی آسیب پذیری شهر تهران دربرابر زلزله

محمود قدیری عبدالرضا رکن الدین افتخاری سیاوش شایان اکبر پرهیزکار چکیده: امروزه، علاوه بر تحلیل توزیع فضاییِ آسیب پذیری، بر ریشه یابی و شناخت علل تفاوت ها و ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
ادامه مطلب
طبقه بندی نظارت شده لندفرم های ژئومورفولوژیکی مناطق خشک با استفاده از پارامترهای ژئومورفومتریک (نمونه موردی: منطقه مرنجاب)

طبقه بندی نظارت شده لندفرم های ژئومورفولوژیکی مناطق خشک با استفاده از پارامترهای ژئومورفومتریک (نمونه موردی: منطقه مرنجاب)

سیاوش شایان مجتبی یمانی منوچهر فرج زاده علی احمدآبادی چکیده: با توجه به اهمیت مطالعه لندفرم ها و پراکنش فضایی آنها در ژئومورفولوژی و سایر علوم محیطی، در این مقاله ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
ادامه مطلب

استفاده از مطالب سایت با ذکر نام منبع و نویسنده بلامانع میباشد.

قالب وردپرس تم ورک
قالب وردپرس