پایگاه اینترنتی انجمن علمی جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس (ژئومورفولوژی – اقلیم شناسی)
صفحه اصلی ژئومورفولوژی

مطالب منتشر شده در دسته ی "ژئومورفولوژی"

شناسايي، بررسي ژئوشيمي و تعيين منشا رسوبات گلفشان هاي سواحل مکران

شناسايي، بررسي ژئوشيمي و تعيين منشا رسوبات گلفشان هاي سواحل مکران

کرامت نژاد فضلی سیاوش شایان راضیه لک مجتبی یمانی منوچهر قرشی چکیده: گلفشان يک پديده طبيعي و ديدني است که معمولا به صورت يک عارضه گنبدي شکل و در برخي مواقع به صورت ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
ادامه مطلب
سنجش آسيب پذيري بخش کشاورزي در برابر بحران درياچه اروميه و چالش هاي تاب آوري جامعه روستايي

سنجش آسيب پذيري بخش کشاورزي در برابر بحران درياچه اروميه و چالش هاي تاب آوري جامعه روستايي

احسان پاشانژاد سیلاب  مجتبی رفیعیان سیاوش شایان چکیده: در اين مقاله با توجه به نقش و اثرات فاجعه درياچه اروميه بر تغييرات ساختار و کارکرد بخش کشاورزي و تاب آوري ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
ادامه مطلب
امکان سنجي نواحي مستعد توسعه اکوتوريسم در استان کهگيلويه و بويراحمد

امکان سنجي نواحي مستعد توسعه اکوتوريسم در استان کهگيلويه و بويراحمد

سیاوش شایان اسماعیل پارسایی چکیده: اين پژوهش، شناسايي نواحي مستعد، توسعه اکوتوريسم در استان کهگيلويه و بويراحمد را مد نظر دارد. امکان سنجي نواحي مستعد توسعه ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
ادامه مطلب
ارزیابی مخاطرات محیطی و مورفوژنز فعال در جاده کرج – چالوس (تا تونل کندوان)

ارزیابی مخاطرات محیطی و مورفوژنز فعال در جاده کرج – چالوس (تا تونل کندوان)

سیاوش شایان عبادالله قلیچی مجتبی یمانی چکیده: جاده کرج - چالوس در شمال و شمال غرب استان تهران از واحدهای توپوگرافی و ژئومورفولوژیک متنوعی عبور می کند که آگاهی از ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
ادامه مطلب
ژئومورفولوژی انسانی- راهنمای لندفرم های انسان ساخت

ژئومورفولوژی انسانی- راهنمای لندفرم های انسان ساخت

پیشگفتار مترجمین امروزه نقش انسان به اندازه سایر فاکتورهای ژئومورفیک در تغییر، تحول و ایجاد لندفرم‌ها و همچنین شروع، تعدیل و یا حتی تشدید فرایندهای ژئومورفیکی ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
ادامه مطلب
تحلیل تغییرات مورفولوژیکی رودخانه ناشی از احداث سد طالقان بر پایه تفاضل سنجی زمانی داده های سنجش ازدوری

تحلیل تغییرات مورفولوژیکی رودخانه ناشی از احداث سد طالقان بر پایه تفاضل سنجی زمانی داده های سنجش ازدوری

محمد شریفی کیا سیاوش شایان سید مروت افتخاری امیر کرم چکیده: سدسازی فعالیت عمرانی نسبتاً فراگیر است که در برخی مقاطع زمانی در ایران به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
ادامه مطلب
طبقه بندی ژئومورفولوژیک رودخانه ها در حوضه های کوهستانی (مطالعه موردی: رودخانه خرم آباد)

طبقه بندی ژئومورفولوژیک رودخانه ها در حوضه های کوهستانی (مطالعه موردی: رودخانه خرم آباد)

سیاوش شایان هدیه دهستانی محمدمهدی حسین زاده چکیده: سدسازی فعالیت عمرانی نسبتاً فراگیر است که در برخی مقاطع زمانی در ایران به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی و محوری ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
ادامه مطلب

قالب وردپرس