پایگاه اینترنتی انجمن علمی جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس (ژئومورفولوژی – اقلیم شناسی)
صفحه اصلی احمد طاهری

نوشته هایی با برچسب احمد طاهری

Political Effects Resulting from Dust Storms in Tigris and Euphrates Basins

Political Effects Resulting from Dust Storms in Tigris and Euphrates Basins

محمدرضا حافظ نیا منوچهر فرج زاده اصل احمد طاهری چکیده: The dust phenomenon is spread across the Tigris and Euphrates river basins, as a hazard resulting from the human and environment interaction. The phenomenon has various aspects and one of them is ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
ادامه مطلب

قالب وردپرس