پایگاه اینترنتی انجمن علمی جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس (ژئومورفولوژی – اقلیم شناسی)
صفحه اصلی تهران

نوشته هایی با برچسب تهران

تحلیل توسعه پایدار شهری در کلان‌ شهر تهران از دیدگاه مخاطرات ژئومورفولوژیک (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری)

تحلیل توسعه پایدار شهری در کلان‌ شهر تهران از دیدگاه مخاطرات ژئومورفولوژیک (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری)

سیاوش شایان حمید عمونیا چکیده: زمینه و هدف: یکی از مفاهیم اساسی در رویکردهای پایداری شهر، موضوع مطالعه مخاطرات طبیعی از قبیل ارزیابی عملکرد، پیش‌بینی رفتار مخاطره ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
ادامه مطلب
تبیین تمرکز اجتماعی- فضایی آسیب پذیری شهر تهران دربرابر زلزله

تبیین تمرکز اجتماعی- فضایی آسیب پذیری شهر تهران دربرابر زلزله

محمود قدیری عبدالرضا رکن الدین افتخاری سیاوش شایان اکبر پرهیزکار چکیده: امروزه، علاوه بر تحلیل توزیع فضاییِ آسیب پذیری، بر ریشه یابی و شناخت علل تفاوت ها و تمرکزهای ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
ادامه مطلب
سنجش ميزان آسيب پذيري بافت هاي شهري در برابر مخاطره فرونشست زمين مطالعه موردي (بخشي از جنوب شهر تهران)

سنجش ميزان آسيب پذيري بافت هاي شهري در برابر مخاطره فرونشست زمين مطالعه موردي (بخشي از جنوب شهر تهران)

محمد شریفی کیا نعمت مال امیری سیاوش شایان چکیده: تحلیل آسیب پذیری جمعیت و گروه های انسانی مستقر در جنوب شهر تهران به عنوان اقدامی ابزاری در راستای پیشگیری از زایش ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
ادامه مطلب

قالب وردپرس