پایگاه اینترنتی انجمن علمی جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس (ژئومورفولوژی – اقلیم شناسی)
صفحه اصلی غلامرضا زارع

نوشته هایی با برچسب غلامرضا زارع

بررسي نقش نوزمين ساخت، عوامل مورفوکليماتيک و آنتروپوژنيک در پيدايش و تحول مخروط افکنه ها (مطالعه موردي: مخروط افکنه گرمسار)

بررسي نقش نوزمين ساخت، عوامل مورفوکليماتيک و آنتروپوژنيک در پيدايش و تحول مخروط افکنه ها (مطالعه موردي: مخروط افکنه گرمسار)

سیاوش شایان محمد شریفی کیا غلامرضا زارع چکیده: مخروط افکنه ها پديده غالب در نواحي خشک و نيمه خشک بوده و همانند ساير لندفرم ها داراي تغيير و تحولاتي هستند. مخروط ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
ادامه مطلب
تعيين محدوده هاي خطر زمين لرزه در مخروط افکنه هاي فعال با روش تحليل فضايي بربريان مطالعه موردي: مخروط افکنه گرمسار

تعيين محدوده هاي خطر زمين لرزه در مخروط افکنه هاي فعال با روش تحليل فضايي بربريان مطالعه موردي: مخروط افکنه گرمسار

سیاوش شایان غلامرضا زارع چکیده: فعاليت هاي نئوتکتونيکي باعث ناپايداري لندفرم هاي متعددي ازجمله لندفرم هاي جرياني در ايران شده است. مخروط افکنه گرمسار از مناطقي ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
ادامه مطلب
به کارگیری داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات پیچان رودی دلتای مند – بوشهر

به کارگیری داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات پیچان رودی دلتای مند – بوشهر

سیاوش شایان غلامرضا زارع مجتبی یمانی محمد شریفی کیا محسن سلطان پور چکیده: پیچان رودها یکی از اشکال تیپیک ژئومورفولوژیک بوده که به دلیل مهیا بودن شرایط محیطی در ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
ادامه مطلب
آثاز لندفرم های ژئومورفولوژیکی برمحورهای توسعه فیزیکی شهرها

آثاز لندفرم های ژئومورفولوژیکی برمحورهای توسعه فیزیکی شهرها

سیاوش شایان محمدحسین شکیبافر غلامرضا زارع حجت رحیمی چکیده: تعیین جهات مناسب برای توسعه شهری از جمله دغدغه های برنامه ریزان شهری بوده است. ژئومورفولوژیست ها نیز یکی ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۵
ادامه مطلب
تحلیل فضایی و سنجش مخاطره ژئومورفولوژیکی شوری زایی در مخروط افکنه گرمسار

تحلیل فضایی و سنجش مخاطره ژئومورفولوژیکی شوری زایی در مخروط افکنه گرمسار

سیاوش شایان محمد شریفی کیا غلامرضا زارع چکیده: شوری ‌زایی پدیده‌ مورفولوژیکی آشنا با نواحی کویری و حاشیه‌ کویری مانند ناحیه‌ گرمسار است. تغییرات در روند و دامنه ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
ادامه مطلب
نقشه های ژئومورفولوژی، تاریخچه، ضرورت و کاربرد

نقشه های ژئومورفولوژی، تاریخچه، ضرورت و کاربرد

سیاوش شایان غلامرضا زارع شهرام امیری چکیده: ژئومورفولوژی علم بررسی و شناخت ناهمواری‌های سطح زمین است. ژئومورفولوژی بهترین مبنا را برای طبقه‌بندی زمین به دست ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
ادامه مطلب
تحليل توانمندي ارزش گردشگري ژئومورفوسايت ها (مطالعه موردي: شهرستان هاي سرپل ذهاب، گيلان غرب و قصرشيرين)

تحليل توانمندي ارزش گردشگري ژئومورفوسايت ها (مطالعه موردي: شهرستان هاي سرپل ذهاب، گيلان غرب و قصرشيرين)

سیاوش شایان غلامرضا زارع مریم قاسم نژاد چکیده: اهداف: در اين تحقيق، سعي شده است تا بر اساس مدل پيشنهادي و معيار هاي گردشگري، علمي، فرهنگي- تاريخي و اجتماعي– ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
ادامه مطلب
پهنه بندي زمين لرزه هاي رخ داده در استان فارس طي سال هاي ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۰ ميلادي و مقايسه آن با ديگر يافته هاي پژوهشي

پهنه بندي زمين لرزه هاي رخ داده در استان فارس طي سال هاي ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۰ ميلادي و مقايسه آن با ديگر يافته هاي پژوهشي

سیاوش شایان غلامرضا زارع چکیده: هدف از اين پژوهش پهنه بندي لرزه خيزي استان فارس بر اساس تحليل آماري زمين لرزه هاي ثبت شده در فاصله زماني 110 سال از سال هاي 1900 تا 2010 ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
ادامه مطلب
تحليل تاثير عوامل مورفوديناميک خشکي بر شکل گيري و گسترش دلتاي مند- استان بوشهر

تحليل تاثير عوامل مورفوديناميک خشکي بر شکل گيري و گسترش دلتاي مند- استان بوشهر

سیاوش شایان غلامرضا زارع مجتبی یمانی محمد شریفی کیا محسن سلطان پور چکیده: دلتاها که حاصل تعامل پديده هاي خشکي با دريايي هستند، از ديرباز به خاطر حاصل خيزي خاک و ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
ادامه مطلب

قالب وردپرس