پایگاه اینترنتی انجمن علمی جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس (ژئومورفولوژی – اقلیم شناسی)
صفحه اصلی مجتبی یمانی

نوشته هایی با برچسب مجتبی یمانی

تحليل تاثير عوامل مورفوديناميک خشکي بر شکل گيري و گسترش دلتاي مند- استان بوشهر

تحليل تاثير عوامل مورفوديناميک خشکي بر شکل گيري و گسترش دلتاي مند- استان بوشهر

سیاوش شایان غلامرضا زارع مجتبی یمانی محمد شریفی کیا محسن سلطان پور چکیده: دلتاها که حاصل تعامل پديده هاي خشکي با دريايي هستند، از ديرباز به خاطر حاصل خيزي خاک و ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
ادامه مطلب
شناسايي، بررسي ژئوشيمي و تعيين منشا رسوبات گلفشان هاي سواحل مکران

شناسايي، بررسي ژئوشيمي و تعيين منشا رسوبات گلفشان هاي سواحل مکران

کرامت نژاد فضلی سیاوش شایان راضیه لک مجتبی یمانی منوچهر قرشی چکیده: گلفشان يک پديده طبيعي و ديدني است که معمولا به صورت يک عارضه گنبدي شکل و در برخي مواقع به صورت ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
ادامه مطلب
ارزیابی مخاطرات محیطی و مورفوژنز فعال در جاده کرج – چالوس (تا تونل کندوان)

ارزیابی مخاطرات محیطی و مورفوژنز فعال در جاده کرج – چالوس (تا تونل کندوان)

سیاوش شایان عبادالله قلیچی مجتبی یمانی چکیده: جاده کرج - چالوس در شمال و شمال غرب استان تهران از واحدهای توپوگرافی و ژئومورفولوژیک متنوعی عبور می کند که آگاهی از ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
ادامه مطلب

قالب وردپرس