پایگاه اینترنتی انجمن علمی جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس (ژئومورفولوژی – اقلیم شناسی)
صفحه اصلی محمد شریفی کیا

نوشته هایی با برچسب محمد شریفی کیا

تحلیل عوامل مورفولوژیکی در تغییرات الگوی مکانی، فضایی رودخانه الوند

تحلیل عوامل مورفولوژیکی در تغییرات الگوی مکانی، فضایی رودخانه الوند

سیاوش شایان محمد شریفی کیا ناهید ناصری چکیده:  الوند نام رودخانه­ای حیات آفرین در گوشه­ غربی کشور است که در منتهی الیه خود بخشی از مرز ایران را به طول27 کیلومتر ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۷/۱۳
ادامه مطلب
تحلیل خشکسالی رودخانه مرزی الوند با استفاده ازداده های سنجش از دور

تحلیل خشکسالی رودخانه مرزی الوند با استفاده ازداده های سنجش از دور

سیاوش شایان  محمد شریفی کیا   ناهید ناصری چکیده: داده­ های سنجش از دور قادر به ارائه جدیدترین اطلاعات برای مطالعه پوشش زمین و تغییرات کاربری­ها می­باشند. تشخیص ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
ادامه مطلب
بررسي نقش نوزمين ساخت، عوامل مورفوکليماتيک و آنتروپوژنيک در پيدايش و تحول مخروط افکنه ها (مطالعه موردي: مخروط افکنه گرمسار)

بررسي نقش نوزمين ساخت، عوامل مورفوکليماتيک و آنتروپوژنيک در پيدايش و تحول مخروط افکنه ها (مطالعه موردي: مخروط افکنه گرمسار)

سیاوش شایان محمد شریفی کیا غلامرضا زارع چکیده: مخروط افکنه ها پديده غالب در نواحي خشک و نيمه خشک بوده و همانند ساير لندفرم ها داراي تغيير و تحولاتي هستند. مخروط ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
ادامه مطلب
سنجش آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی ناحیه ولشت از مخاطرات زمینی

سنجش آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی ناحیه ولشت از مخاطرات زمینی

محمد شریفی کیا شهرام امیری سیاوش شایان چکیده: شناخت آسیب پذیری جمعیت و گروه های انسانی به عنوان اقدامی ابزاری در راستای پیشگیری از زایش فاجعه مبتنی بر زیستن در نواحی ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
ادامه مطلب
تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی ناشی از توسعه فیزیکی شهر ماهنشان

تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی ناشی از توسعه فیزیکی شهر ماهنشان

محمد شریفی کیا منیره معتمدی نیا سیاوش شایان چکیده: تهیه نقشه مخاطرات زمینی موضوع نسبتا جدید است که به واسطه معرفی ابزارهای تحقیقاتی نوین مانند داده های جدید سنجش از ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
ادامه مطلب
پهنه بندی خطر روانگرایی در دشت سیلاخور

پهنه بندی خطر روانگرایی در دشت سیلاخور

حبیب سکوند سیاوش شایان محمد شریفی کیا چکیده: روانگرایی پدیده ای است که درخاک ها ی منفصل ماسه ای تا سیلتی ایجاد می شود. با اعمال بارهای لرزه ی ناشی از زمین لرزه بر توده ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
ادامه مطلب
سنجش ارتباط طول گسل، بزرگی زمین لرزه، پهنه گسیختگی و جابجایی عمودی زمین (مطالعه موردی: دشت سیلاخور)

سنجش ارتباط طول گسل، بزرگی زمین لرزه، پهنه گسیختگی و جابجایی عمودی زمین (مطالعه موردی: دشت سیلاخور)

سیاوش شایان حبیب سکوند محمد شریفی کیا چکیده: این مقاله بر آن است تا خطر گسلش ناشی از زمین لرزه در دشت سیلاخور را به کمک سنجش پارامترهای موثر (طول گسل، بزرگای زمین ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
ادامه مطلب
به کارگیری داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات پیچان رودی دلتای مند – بوشهر

به کارگیری داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات پیچان رودی دلتای مند – بوشهر

سیاوش شایان غلامرضا زارع مجتبی یمانی محمد شریفی کیا محسن سلطان پور چکیده: پیچان رودها یکی از اشکال تیپیک ژئومورفولوژیک بوده که به دلیل مهیا بودن شرایط محیطی در ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
ادامه مطلب
نقش نوزمین ساخت در تحولات ژئومورفولوژیک مرز ساختاری البرز جنوبی ایران مرکزی (مطالعه ی موردی: حوضه ی حبله رود)

نقش نوزمین ساخت در تحولات ژئومورفولوژیک مرز ساختاری البرز جنوبی ایران مرکزی (مطالعه ی موردی: حوضه ی حبله رود)

مریم جابری سیاوش شایان مجتبی یمانی محمدرضا قاسمی محمد شریفی کیا چکیده: رودخانه ی حبله رود، جریان دائمی حوضه ی آبریز کویر مرکزی است که در مرز ساختاری البرز جنوبی ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
ادامه مطلب
تحلیل فضایی و سنجش مخاطره ژئومورفولوژیکی شوری زایی در مخروط افکنه گرمسار

تحلیل فضایی و سنجش مخاطره ژئومورفولوژیکی شوری زایی در مخروط افکنه گرمسار

سیاوش شایان محمد شریفی کیا غلامرضا زارع چکیده: شوری ‌زایی پدیده‌ مورفولوژیکی آشنا با نواحی کویری و حاشیه‌ کویری مانند ناحیه‌ گرمسار است. تغییرات در روند و دامنه ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
ادامه مطلب

قالب وردپرس