پایگاه اینترنتی انجمن علمی جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس (ژئومورفولوژی – اقلیم شناسی)
صفحه اصلی مخاطره آب و هوایی

نوشته هایی با برچسب مخاطره آب و هوایی

کاربرد مدل انحراف نرمال شده دما در شناسایی و تحلیل سینوپتیک مخاطره دماهای فرین بیشینه منطقه جنوب شرق ایران

کاربرد مدل انحراف نرمال شده دما در شناسایی و تحلیل سینوپتیک مخاطره دماهای فرین بیشینه منطقه جنوب شرق ایران

منوچهر فرج زاده اصل یوسف قویدل رحیمی محمد رضایی چکیده: منطقه جنوب شرق ایران به سبب موقعیت جنب حاره ای در معرض این فرین آب و هوایی قرار دارد. در این پژوهش به بررسی ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
ادامه مطلب
تحلیل آماری و سینوپتیک امواج سرمایی منطقه شمال غرب ایران

تحلیل آماری و سینوپتیک امواج سرمایی منطقه شمال غرب ایران

یوسف قویدل رحیمی منوچهر فرج زاده اصل سلماز مطلبی زاد چکیده: این تحقیق به شناسایی، طبقه بندی و تحلیل سینوپتیک امواج سرمایی منطقه شمال غرب ایران پرداخته است. با ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
ادامه مطلب

قالب وردپرس