پایگاه اینترنتی انجمن علمی جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس (ژئومورفولوژی – اقلیم شناسی)
صفحه اصلی مخروط افکنه گرمسار

نوشته هایی با برچسب مخروط افکنه گرمسار

بررسي نقش نوزمين ساخت، عوامل مورفوکليماتيک و آنتروپوژنيک در پيدايش و تحول مخروط افکنه ها (مطالعه موردي: مخروط افکنه گرمسار)

بررسي نقش نوزمين ساخت، عوامل مورفوکليماتيک و آنتروپوژنيک در پيدايش و تحول مخروط افکنه ها (مطالعه موردي: مخروط افکنه گرمسار)

سیاوش شایان محمد شریفی کیا غلامرضا زارع چکیده: مخروط افکنه ها پديده غالب در نواحي خشک و نيمه خشک بوده و همانند ساير لندفرم ها داراي تغيير و تحولاتي هستند. مخروط ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
ادامه مطلب
تحلیل فضایی و سنجش مخاطره ژئومورفولوژیکی شوری زایی در مخروط افکنه گرمسار

تحلیل فضایی و سنجش مخاطره ژئومورفولوژیکی شوری زایی در مخروط افکنه گرمسار

سیاوش شایان محمد شریفی کیا غلامرضا زارع چکیده: شوری ‌زایی پدیده‌ مورفولوژیکی آشنا با نواحی کویری و حاشیه‌ کویری مانند ناحیه‌ گرمسار است. تغییرات در روند و دامنه ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
ادامه مطلب

قالب وردپرس