پایگاه اینترنتی انجمن علمی جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس (ژئومورفولوژی – اقلیم شناسی)
صفحه اصلی یوسف قویدل رحیمی

نوشته هایی با برچسب یوسف قویدل رحیمی

کاربرد مدل انحراف نرمال شده دما در شناسایی و تحلیل سینوپتیک مخاطره دماهای فرین بیشینه منطقه جنوب شرق ایران

کاربرد مدل انحراف نرمال شده دما در شناسایی و تحلیل سینوپتیک مخاطره دماهای فرین بیشینه منطقه جنوب شرق ایران

منوچهر فرج زاده اصل یوسف قویدل رحیمی محمد رضایی چکیده: منطقه جنوب شرق ایران به سبب موقعیت جنب حاره ای در معرض این فرین آب و هوایی قرار دارد. در این پژوهش به بررسی ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
ادامه مطلب
تحلیلی آماری از ارتباط دماهای بیشینه ایران با متوسط جهانی ناهنجاری های دمایی خشکی ها و اقیانوس ها

تحلیلی آماری از ارتباط دماهای بیشینه ایران با متوسط جهانی ناهنجاری های دمایی خشکی ها و اقیانوس ها

منوچهر فرج زاده اصل یوسف قویدل رحیمی مهدی عالی جهان چکیده: گرمایش جهانی و ارتباط معنی دار تغییرات دما و بارش نقاط مختلف دنیا با افزایش دمای کره زمین، به عنوان مهم ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
ادامه مطلب
مدل سازی فضایی تولید سیب درختی در ایران با رویکرد اقلیمی

مدل سازی فضایی تولید سیب درختی در ایران با رویکرد اقلیمی

منوچهر فرج زاده اصل یوسف قویدل رحیمی نوید شریفی چکیده: درخت سیب یکی از مهم ترین و قدیم ترین گونه های باغی در سطح جهان که میزان تولید آن به عناصر اقلیمی وابسته است. ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
ادامه مطلب
نقش اثرات الگوی پیوند از دور دریای شمال-خزر در نوسان پذیری دماهای بیشینه ایران

نقش اثرات الگوی پیوند از دور دریای شمال-خزر در نوسان پذیری دماهای بیشینه ایران

یوسف قویدل رحیمی منوچهر فرج زاده اصل داریوش حاتمی زرنه چکیده: الگوی پیوند از دور دریای شمال-خزر به عنوان یکی از الگوهای پیوند از دور جوی تأثیر گذار تراز 500 ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
ادامه مطلب
تجزیه و تحلیل آتش سوزی جنگل با منشأ آب و هوایی با داده های ماهواره ای در منطقه ی البرز

تجزیه و تحلیل آتش سوزی جنگل با منشأ آب و هوایی با داده های ماهواره ای در منطقه ی البرز

منوچهر فرج زاده یوسف قویدل رحیمی ساحل مکری چکیده: در این پژوهش از تصاویر ماهواره ای MODIS و الگوریتم جهانی کشف آتش برای آشکارسازی مکان های آتش سوزی در جنگل و مراتع ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
ادامه مطلب
تحلیل آماری و سینوپتیک امواج سرمایی منطقه شمال غرب ایران

تحلیل آماری و سینوپتیک امواج سرمایی منطقه شمال غرب ایران

یوسف قویدل رحیمی منوچهر فرج زاده اصل سلماز مطلبی زاد چکیده: این تحقیق به شناسایی، طبقه بندی و تحلیل سینوپتیک امواج سرمایی منطقه شمال غرب ایران پرداخته است. با ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
ادامه مطلب
تحلیل تغییرات تابش فرابنفش در منطقه ی اصفهان

تحلیل تغییرات تابش فرابنفش در منطقه ی اصفهان

منوچهر فرج زاده اصل یوسف قویدل رحیمی مهدی اردشیری کلهر چکیده: برای بررسی تابش فرابنفش و تحلیل زمانی آن در سطح کشور، ایستگاه اصفهان، به لحاظ داشتن اتمسفری همگن، به ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۵
ادامه مطلب
کاربرد مدل RegCM4در تحلیل ساختار سینوپتیک موج گرمای جولای ۲۰۰۰ استان خوزستان

کاربرد مدل RegCM4در تحلیل ساختار سینوپتیک موج گرمای جولای ۲۰۰۰ استان خوزستان

یوسف قویدل رحیمی هادی ظرافتی منوچهر فرج زاده ی اصل چکیده: هدف این پژوهش، تحلیل سینوپتیک و بررسی ساختار امواج گرمایی استان خوزستان است. برای شناسایی ساختار گردش جو، ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
ادامه مطلب
تحلیلی از ویژگی های مخاطره توفان های حاره ای مؤثر بر سواحل جنوبی ایران

تحلیلی از ویژگی های مخاطره توفان های حاره ای مؤثر بر سواحل جنوبی ایران

یوسف قویدل رحیمی اسماعیل عباسی منوچهر فرج زاده چکیده: حدوث وقایع فرین اقلیمی از جمله توفان های حاره ای سالانه مخاطرات جبران ناپذیری را در مناطق تحت سیطره خود بر ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
ادامه مطلب
شبیه سازی تغییرات دما و بارش تبریز در شرایط دو برابر شدن دی اکسید کربن جو با استفاده از مدل گردش عمومی، مؤسسه مطالعات فضایی گودارد GISS

شبیه سازی تغییرات دما و بارش تبریز در شرایط دو برابر شدن دی اکسید کربن جو با استفاده از مدل گردش عمومی، مؤسسه مطالعات فضایی گودارد GISS

برومند صلاحی خلیل ولیزاده کامران یوسف قویدل رحیمی چکیده: در این تحقیق با استفاده از داده های ماهانة حاصل از محاسبة ضرایب مربوط به دما و بارش نقاط شبکه در مختصات ...

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
ادامه مطلب

قالب وردپرس